1080P电影网-2017最新电影-720P-1080P-REUMX-蓝光原盘高清电影下载

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 730|回复: 174

[连续剧] 昆塔:反转星球Axel:Adventures.of.The.Spacekids.2017.1080p.WEB-DL.x264.AAC

  [复制链接]

签到天数: 522

该用户今日未签到

已抛锚 成长值: 60538

发表于 2018-1-7 20:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年 昆塔:反转星球 [如果世界是公平的 还需要勇气吗]& Z' W7 B6 i) u/ _* \; T5 i

; x$ |; a' ?0 a) f* J9 f◎译 名 昆塔2
4 f! V% F! a7 V# z◎片 名 昆塔:反转星球( k9 V9 @" r5 f
◎年 代 2017) }0 o$ z- B- a" F! d
◎产 地 中国大陆
/ n, |0 q) E& `7 Y  A◎类 别 动画
% \1 }9 q& A, Q' u& v! v◎语 言 汉语普通话
8 f, q& m$ `! u5 j  n9 P. W' J◎导 演 李炼 Lian Li% x, `* [  }% |- c* f) \
◎主 演 李正翔 Zhengxiang Li
7 P- M6 S7 X9 a  Q   洪海天 Haitian Hong2 N; S( L: y/ b; J3 X
   陶典 Dian Tao$ e" Q1 u9 i! T" ]
   郭易峰 Yifeng Guo& @6 `$ `9 C+ b2 {# `  l: P0 q/ m
   赵乾景 Qianjing Zhao* Z' K2 ^& @' p1 T
   李传缨 Chuanying Li+ X4 ^4 x1 K+ R! a3 M
   王肖兵 Xiaobing Wang
) w$ V) A8 O4 R# i   吴磊 Lei Wu; g( f0 V6 p! t# p" Z' S
   韩娇娇 Jiaojiao Han0 p% i7 f. Q$ o# k) p4 v: z3 u
   叶琪 Qi Ye; Y2 u3 w" L7 n) e3 B/ |/ _
   梅晓庆 Xiaoqing Mei
4 Z. w: t8 r6 `5 X0 r; c7 }◎简 介
' l" S8 C+ k+ k& g 贪婪的人类发现开普勒星后,疯狂开采该星的能源生物——卡拉萝,使得开普勒星寸草不生。菠菜为了找寻最后一株卡拉萝,与小伙伴奶泡泡、嘎嘎意外卷入了一场惊天大阴谋,为了拯救星球,三个小英雄不畏艰难,最终凭借勇敢和智慧战胜了比自己更强大的敌人。+ Z' W$ j2 a; w
WEB-DL:
% L; ^3 j6 @' L: E/ c3 iAxel:Adventures.of.The.Spacekids.2017.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC
, D0 i6 E+ A+ Q! }1 @: ~0 H4 wDownload:
4 z% ~/ g; E! h  ]  Z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ r# Z' i( O6 O, L+ W/ M
: n+ u& e. v$ B2 j9 K0 f! Q

签到天数: 1

该用户今日未签到

发表于 2018-1-7 22:14:45 | 显示全部楼层
昆塔:反转星球
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-1-7 22:19:12 | 显示全部楼层
反转星球Axel:Adventures.of.The.Spacekids.2017
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5

该用户今日未签到

发表于 2018-1-7 22:51:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5

该用户今日未签到

发表于 2018-1-7 22:52:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5

该用户今日未签到

发表于 2018-1-7 22:52:16 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 5

该用户今日未签到

发表于 2018-1-7 22:53:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-1-8 03:53:34 | 显示全部楼层
水平很高啊,值得学习
, i. D: q, B8 x& @+ E# X9 Y5 U8 p! w
9 p, ~) ~: b3 G3 X! `# }0 B4 n% X  [7 h$ R4 n) O( [  \
% |8 F/ O* N, d7 d( G- J
- L) V0 k$ K& Y- r

, ?. C: v6 g. }2 v1 q
( e! ~# d; O! i+ D  r: z/ D/ w" Q' V8 G1 l8 P0 O, o
0 f; W$ x8 \; i5 w
, G8 K/ ?3 C* u& {) H$ h" x

, }2 P7 W8 \7 E5 Q# }% z; L8 Y1 Q: @4 _6 d* p
7 P  a1 c$ ]9 e: n9 O) g
# t6 J* H3 O4 ~4 k
http://www.ncpzspt.com/bbs/viewt ... read.php?tid=667721
8 l2 {/ a$ c, `2 Y& P4 ?& K" xhttp://027aaa.com/forum.php?mod= ... read&tid=4406726 D! E. k: a+ F' b4 x( b& N" A
http://www.hzxyy1950.com.cn/foru ... thread&tid=84676 O% _/ \- [' Q0 F, e
http://dongjiakougang.com/forum. ... read&tid=540723
- u9 z+ z3 y( |- @3 t& J# qhttp://www.ncpzspt.com/bbs/viewt ... read.php?tid=663949/ q1 Y: U4 }4 R: s1 I
http://www.kiitt.com/forum.php?m ... read&tid=112248
- D. _1 I4 T6 whttp://www.xiangyun.co/forum.php ... read&tid=503824
1 T; e- l2 ?# }, F6 jhttp://www.dyzjjj.cn/forum.php?m ... thread&tid=4790
% i4 H6 V. z' u4 K' J, xhttp://www.legougou.cn/Article-9 ... icle-90894-1-1.html
) z  \* S" }& C+ k9 u$ zhttp://www.zltbxw.com/forum.php? ... hread&tid=169789 `2 `/ \- n+ @+ g1 Z  E' M
http://qqs0731.com/forum.php?mod ... thread&tid=5090
7 Z2 z# {; W# V& S8 `! f4 S1 whttp://www.kiitt.com/forum.php?m ... read&tid=100417
. }! x1 o* ?! r% P8 {6 bhttp://bbs.zuqiuba8.com/forum.ph ... ead&tid=3581662. K$ X; e& _% Y3 E, G0 n2 ^
http://gmivf.com/forum.php?mod=v ... read&tid=514577# C( Y* E/ s! O
http://nstarlib.cn/forum.php?mod ... hread&tid=18126
1 v* ?: {* I% ^/ ]# Hhttp://www.19-99.com/thread-5622 ... ead-562292-1-1.html
% _+ ^8 O3 A- T2 [# Y* ahttp://gmcity.cn/forum.php?mod=v ... read&tid=224477
: j) u2 H5 w' I2 m& E0 V* p1 vhttp://www.gmivf.com/forum.php?m ... read&tid=578625
7 Z9 U) b! I5 q+ g* uhttp://blog.ddlisting.com/read.p ... tid=38879&fid=3
5 e4 ]4 u" X1 K  \4 z) b, Dhttp://www.showzhan.com/forum.ph ... read&tid=659400
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-1-8 06:42:13 | 显示全部楼层
谢谢分享了!. Q, S$ a2 H- t9 _0 b/ f$ w3 E+ e
( S' D5 X: W2 K2 O' N# t  M7 d
6 {  M4 U" ?/ \

# S9 w* }4 T0 w3 T6 Y9 |& w5 N! G5 O# X! ^- }' i
# g# q9 e7 |* Y' K# c  X

) G, k/ r* ^! ?' F! S4 `$ t, u% H  i0 g9 U
3 L# Q' ?" S' p7 J$ m+ a8 x

4 |% W) v7 [" r" \1 d- ?+ {! {( v! i! y, i4 l+ o
8 g! L' ~, ]6 E: z# Y; {7 L( O
2 E% z" g# D3 X0 c" l, _* D2 A. c

2 N2 T, H% O' H$ F8 I0 y防静电服订做
! m$ w8 y" Z* W工作服制作
: Q" M6 E5 |, z2 f% K呼和浩特服装定制4 X9 k0 {1 a8 v) ~- @. ?1 O0 b
广州定做工作服% O8 g# V" }/ m+ w
订做工作服
0 K  X- R9 v' I3 F东营服装定制
. @% S4 _' R" |7 |: s7 [# e7 u河南服装厂
3 @, m& @9 x! j; B6 }5 X工作服制作
2 E5 @: K, s8 D7 j1 Z8 c* U: w2 r工作服加工* m- u$ J3 V4 r! ~6 ]
订做文化衫+ ]% M) O8 I5 C& J3 P* w4 v
淄博服装定制- ?3 n+ A5 W; j8 w( C: Z
工衣订做
$ p1 x  e0 Z9 B0 `定做职业装! Y' q) w" I7 S' H! [: d
工作服厂家+ O. Y; d+ V, C6 t8 _0 a/ I; U. E
拉萨服装厂1 J/ L8 x$ K9 k; V+ P  {7 C
天津定做工作服
9 @# f& h# h7 M' B. X3 d遂宁定做工作服, k5 O8 p6 n- @. m! Q
张家口服装定制. n9 O% E$ w% S* T3 W$ l
订做T恤
' w# n- W& y" ~3 W& M8 g南昌服装厂
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-1-8 08:16:33 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,非常感谢!
( q% z! n& K; ]7 {! e6 D1 t( y) H4 j+ Z$ P. g7 j2 y

' Z/ f9 N7 |. B. j- W1 Z7 v$ w7 w0 J" s

& Y5 m# O+ h! r7 \  N% e
5 H3 F: {  _# Q- f1 R! q
- X$ Z  a# |6 j* N- b5 `) }- \" O' w- ]0 e+ u
- J' u! E( e9 T% p) n

6 ]% a% _  t8 I0 K" J% X
7 W+ h  a, R! p% n
; N: ?; t" r( N; m# n& X
: o1 R5 w" F3 D7 |4 B( A2 K8 V: ?8 m: I0 i* d! u
http://www.haocaizi.com/forum.ph ... ead&tid=4410954
9 i: ]8 D: o. Q  w5 ?5 _% {http://www.javabs.cn/forum.php?m ... read&tid=169885
+ U, Q: z/ ^& ]: h" Vhttp://www.jikuqu.com/thread-638 ... read-63828-1-1.html
2 k8 @3 U. x% p% P4 p$ Shttp://www.1024xc.com/forum.php? ... read&tid=265991# B$ y2 t; n7 Y& `
http://027aaa.com/forum.php?mod= ... read&tid=445529
- v- U' t) V3 b- i6 Mhttp://ping.maicijd.com/forum.ph ... hread&tid=28281
+ m( k- B# C: N) Ghttp://www.jheee.cn/thread-61973 ... read-61973-1-1.html
" ]/ X( C8 s+ v' ?4 V* Jhttp://www.dawaehuo.com/forum.ph ... read&tid=675155
# ~2 h* B* q5 t; [http://yuqi748.com/forum.php?mod ... hread&tid=25362. ?% a! x/ _6 i1 @% O1 N, t7 A  s
http://www.icokan.com/forum.php? ... read&tid=723454
( _3 L# @+ x- d0 l/ \http://bbs.caq.org.cn/forum.php? ... read&tid=503233
, |8 m& P, N& e$ O( Z8 g' yhttp://www.jiagan.cx/forum.php?m ... hread&tid=11554
  q$ r% f2 @$ ~http://www.19941212.com/forum.ph ... hread&tid=26031. t% F7 i$ L6 H" u! j9 `/ s
http://www.lancaozhilian.com/for ... thread&tid=5801
" Z  Q- |' @2 d* Z. n, e8 }http://amber.com/forum.php?mod=v ... ead&tid=4480022: t, Y) `  [: ?; h1 C1 [: j
http://www.dawaehuo.com/forum.ph ... read&tid=728603
' y/ }8 p# P0 |3 K. phttp://lqlhxx.com/forum.php?mod= ... read&tid=361806
% o4 i/ x( i3 Q* P: r/ H" yhttp://www.hzxyy1950.com.cn/foru ... hread&tid=11053
! S1 {  p# p2 y4 T: \- ?8 ^  Phttp://bbs.yijiazhibao.com/forum ... hread&tid=13232  v7 c2 K) ?% e5 J" X) s
http://www.fjsushifood.com/forum ... read&tid=323499
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-1-8 08:59:13 | 显示全部楼层
不错。值得学习啊,顶一个
2 n, a6 J* s. ?% V5 F; F9 u6 l. s% @* l5 A% d8 v  a
9 q9 N* D# e, i* E+ B+ j2 n

, G) i7 W) w7 m) q+ M' @) \& D! ^8 ?" |) j3 y: D9 z' P/ P
9 {3 y3 h& q# ?2 Z$ Q

" J, d2 L! s* m- [  o: n1 ?) A" }5 \. V% s
' ^/ b6 b- c- q$ |) d' ?
% @: j1 R7 H8 N/ f
& S% [0 A0 x7 [7 e% s% B
6 V# q: Z5 d3 _

* D# W, v/ l( V1 E9 |* l+ o7 Z( B7 N3 ^0 ?$ @" m. W5 o
http://bbs.blzytnb.com/forum.php ... read&tid=459510
4 e5 \9 k) w, jhttp://h.ahgctx.com/forum.php?mo ... read&tid=103133
6 V0 X( Y$ F9 A, m! O' O1 Fhttp://gmivf.com/forum.php?mod=v ... read&tid=569446( Y! G' l7 q- e
http://obiso.cn/forum.php?mod=vi ... hread&tid=27311
# Y6 A& D( Q+ z# n3 r6 T+ }2 ~http://www.jellouses.com/thread- ... ead-49030-1-1.shtml
$ l2 O, u) h7 v  @4 C2 P% H9 Bhttp://aqp.cc/thread-1567245-1-1 ... ad-1567245-1-1.html4 e, ~: o$ u3 n# U
http://fate01.jjvk.com/http://fa ... &sid=g470tk
- a- T" r0 ^2 ]1 J# {# Qhttp://wx.yuandeguoxue.cn/forum. ... thread&tid=7414* M' \* I* \7 M# r- s" q# q
http://a088.z1678.com/forum.php? ... read&tid=727947  _5 O& L. b3 h  r
http://edu.aisigu.cn/forum.php?m ... hread&tid=99548
# r$ m& f! a0 X( t' Fhttp://a1.ymh360.com/thread-8924 ... hread-8924-1-1.html
6 U5 g7 p+ ^, p( X# m# D" \http://tanbaiba.com/forum.php?mo ... thread&tid=66347 j" X( H1 A8 v$ \
http://www.kadibo.com/forum.php? ... hread&tid=13719
  W- U$ D$ I1 d! p* zhttp://xcb.5bni.com/forum.php?mo ... read&tid=286208* s/ ^  u7 G; {( t
http://xfqnet.com/forum.php?mod= ... thread&tid=21129 ^4 |+ }8 O* F9 b' d
http://9ici.cn/forum.php?mod=vie ... hread&tid=91159
5 U; i; @& X( ?2 }- @( M1 W+ \http://222.39.12.214/forum.php?m ... ead&tid=2839270
3 y4 J( ~9 o( W# u9 ^% uhttp://www.86sheying.com/thread- ... read-16843-1-1.html. f9 ?- C3 P: a" v
http://jierumeng.top/forum.php?m ... thread&tid=1558
! p& k% J, J" i  F$ @http://api.yx269.com/forum.php?m ... hread&tid=22111
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 309

该用户今日未签到

发表于 2018-1-8 09:30:49 | 显示全部楼层
sdfgjkdsgjkldfjglj
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

WZQ1397为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|网站地图|小黑屋|手机版|Archiver|证书|1080P电影网高清下载-2018高清720P,1080P电影下载-1080pdy.com ( 上海琦技信息(社会团体)

GMT+8, 2018-1-24 03:57 , Processed in 0.154634 second(s), 29 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表