1080P电影网-2018最新电影-720P-1080P-REUMX-蓝光原盘高清电影下载

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 277|回复: 44

[剧情] 2017年 勇往直前 [真实火灾改编 年度高分佳作]

[复制链接]

签到天数: 545

该用户今日未签到

已抛锚 成长值: 59378

发表于 2018-2-10 14:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年 勇往直前 [真实火灾改编 年度高分佳作]
. }# v. Q: h$ z1 m6 ~5 Y3 g# w
◎译 名 勇往直前/无路可退(台)( t! r# ^; M% Q/ X0 L: R
◎片 名 Only the Brave& B+ w% E- d/ Y
◎年 代 20172 v( K/ x/ d9 l# V4 b" ~! ^. q
◎产 地 美国
, ?2 R; j5 G) R◎类 别 剧情/传记/灾难( Q5 V/ i$ @1 \9 M* H' b% O
◎语 言 英语' e4 I* q+ u7 g2 o, f7 Z2 A! z
◎上映日期 2017-10-20(美国)/2017-12-08(中国大陆)
2 M1 g2 I# C; u% D" g9 p3 a◎豆瓣评分 8.4/10 from 7,599 users
1 `6 X- x4 X" \. i7 G◎豆瓣链接 http://1080pdy.com/26718828/
( o6 u, P+ @! G; @% b; r$ _◎片 长 133分钟/127分钟(中国大陆)+ g8 O) n$ F1 M0 ?
◎导 演 约瑟夫·科辛斯基 Joseph Kosinski
2 Z# B% y! A5 R6 \◎主 演 乔什·布洛林 Josh Brolin
( z1 t) `6 G5 d7 v( \7 l5 i   迈尔斯·特勒 Miles Teller
, z+ v* P. b( y8 R' E: S6 b3 q   杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges
; K; [8 a, |2 V   詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly+ T" L% ^0 c" a
   詹姆斯·戴尔 James Badge Dale% ~, B' v5 K$ v, X
   泰勒·克奇 Taylor Kitsch
% ~# u; ?3 r1 R  ?0 V, g6 O; |   安迪·麦克道威尔 Andie MacDowell5 a. N0 B$ `9 y" q; ?
   吉欧夫·斯图兹 Geoff Stults0 Q. p, B2 k& v! K3 M+ {
   亚历克斯·罗素 Alex Russell
" n+ @  Z' g/ e/ }8 v   萨德·拉金比尔 Thad Luckinbill0 C0 [: O6 X$ W- C" S! f' z
   本·哈迪 Ben Hardy
/ @  A% k) M7 C6 B# U# b$ E   斯科特·黑兹 Scott Haze$ \3 ?; M3 i" T4 q9 s. C: B# M. x
   杰克·皮克金 Jake Picking' v0 {5 r1 n" K. W; c
   斯科特·福克斯 Scott Foxx6 m- H$ x. A; l- |( o% ^
   迪兰·科宁 Dylan Kenin
8 t2 s( i4 j2 E# _# c   娜塔莉·豪尔 Natalie Hall
7 g, m/ w. `; Y1 L! A9 |9 s1 o   贝尔·詹姆斯 Pell James4 Z3 w( Z; m0 [3 r& t
◎简 介3 @& `' R% o5 N$ h* M$ R5 x7 h
 本片根据“格拉尼特山高手”消防队英勇事迹改编。影片讲述在“格拉尼特山高手队”创建之初,队里既有失足青年也有人面临婚姻危机等各种生活问题。队长埃里克·马什却始终充满热情,督促队员刻苦训练。这支看似由失意者组成的团队也逐 步成为城镇的荣誉象征……然而这一切被突如其来的森林大火所打破。面对近在咫尺的灾难,作为尖兵部队的他们勇往直前,却在阻止火势蔓延时被困火海、命悬一线。整个团队的安危与荣誉也面临巨大考验。' Y6 f: ~, u" t3 Q- i& c

! f0 O' D/ ~. ]6 W0 W1 s( v5 UWEB-DL:Download:6 T( l7 Q& B3 G  C, Z1 N; `
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

. Z1 p/ m. G9 A: T720P:Download:
- j9 Y1 I3 H/ J1 u4 p/ v) K
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# H% l# F2 @% H6 z6 F1 D, s( H
1080P:Download:5 o# D5 k" U% [) X% G
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  h; d$ A! r+ ?' o( b. u9 x
高码1080P:Download:
8 p9 y2 M3 E( _! W
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

4 Q: a( ~- }( F% F" d! h  T7 w+ k, b原盘Remux:Download:
0 z! I+ t$ q' G' y: F
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- v8 ]% W7 s' `3 K$ H
原盘:Download:/ r, T: t* t! D6 P5 C: u
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

# v, r: O; A8 P( Z0 }( }( I3 ?
6 R& q* S; `7 t/ q) b8 L6 H6 T# y& d' N7 U% F6 J+ W5 ^

签到天数: 222

该用户今日未签到

发表于 2018-2-10 19:49:16 | 显示全部楼层
this is the movie I want to see it ! thanks!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 20

该用户今日未签到

发表于 2018-2-10 22:46:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-2-11 03:29:47 | 显示全部楼层
谢谢你啊,好帖子不顶不行
2 D! l  U" r& M1 D: ]0 B( ~# u) F: |3 {! i0 I2 v/ X7 x/ k
0 Z0 f8 Q& b8 S$ |" W, Q

, A" S/ G9 h5 u7 D, |2 a1 q4 e7 e
) I2 v: B/ ~$ f2 v5 `& f
+ O# X5 q0 _* K% b2 U& m

# C8 B6 ?' e" i# v6 t8 P1 o1 E, B$ r+ b6 P$ a% Z: ?
) Y/ |) I' ~* S2 c+ u0 v

) }1 B. Z: h. U& K1 N7 n# L% E) F* }5 p( s2 Y; S* j

( _. n6 C& Z2 i( J/ N/ l* r* q7 L7 l/ a
劳保鞋定制
9 ?0 y( V5 v4 t' c8 X福建服装厂
& D0 n7 @3 Q7 v: Q1 ^# P" q. q陕西服装厂
; F* c/ l$ V( T4 ~! V2 y西宁定做工作服
2 }# {, _( w' _巴音郭楞服装厂
  v# E/ u; m- h- P* n定制衬衫) \+ |, ~  f* H. b
河北服装厂) i" W; {0 ]/ m, ^7 E
青岛服装定制
7 p2 R2 L, x$ L: n/ q, C3 O防静电工作服制作厂家
! ]1 Y# }' _7 k佛山服装厂
1 ^6 [6 ^# [& g6 ^- H. a云南服装厂+ Z5 `) D+ n' p  }; E$ u8 |  w
石家庄服装厂
6 l+ s# K" i7 @2 ^& |1 r安徽服装厂
8 @! X) s+ |7 V4 z) Z% `  G$ m' Z西服套装9 q/ s4 @! a0 w
合肥服装定制' O' p% }0 L; @/ C, Y& t
荆州服装定制
, h9 n* o! o/ |1 t长春定做工作服4 i( O2 O2 u6 p, u1 ]
工装定做, W* q) H% {9 p8 O* Y' U' e: l
定制文化衫
- l3 L* m% n; q8 `2 R  J河南服装厂
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-2-11 04:15:13 | 显示全部楼层

$ e! r  y! |& X6 d& P/ a+ |銆婅繘鍑荤殑宸ㄤ汉銆嬭壘浼︼紝鏈変綘鍦ㄧ殑鍦版柟鎴戝氨鏃犳墍涓嶈兘褰辫瘎缃. h; I' _9 X2 ~) w5 f8 o  {
鑿滄牴鏂拌碍锛氭潨鏈堢瑱鐪间腑鐨勫洓绉嶄汉浜虹敓鎰熸偀缃: B# j- H& C+ K- ^3 G: g. k* h$ w
[url=http://zw.fgmvv.com/detail/1lqrop.html]銆婁汉鐢熻嫢鍙鍒濊銆嬬粡鍏稿敮缇庤鍙ュ悕浜哄悕瑷
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-2-11 04:36:13 | 显示全部楼层
水平很高啊,值得学习
+ z' W+ l& z  u
, m% J: _2 f4 B% x+ F  b8 {8 _* ^# g% X) E& K! _0 X: h* K- \) b! v
# p2 Z! J$ C7 \* p

; T# Y; u% _4 G
' L% S4 X& j- h- r+ K
1 [1 Y9 u2 A  E" L. a0 O& b
; i9 G+ K3 A2 q8 L( n4 o( n/ T7 s9 O# J9 j7 F
$ f7 F. M" {8 t4 n' v0 ]

4 X# a+ R' p6 P0 q, Y4 f: @
6 d' q6 k. `. m8 c* G& Y' u% D8 C- f
/ W5 `8 q* p" N9 w% R
定制T恤
( p& ~4 [7 M6 f- u冲锋衣定制" J( H* d/ L% h( O# f( R
大连服装厂
. c6 X' d9 s9 ]兰州定做工作服
8 G% m2 G( S/ h# W: A1 @; b- {4 `陇南定做工作服
1 \" n! q) V# X. K" e定做工服
% X. [3 K! f. F* w. X& U西装定做
' R: C5 u3 m  ?, C( ^9 q6 n定做西服
& S; S6 l" T' ?$ Z( v% g' ?; L( I/ u定做文化衫
( g7 F1 f$ h" M; p  I0 |8 L+ _工服定制* k& q& l: ?3 A3 U
工服订做2 m- ~, g$ v& P  u
张家港服装厂
" v5 v/ e# U$ s青海服装厂
: E2 C2 G8 J6 L6 ]9 u兰州定做工作服
$ z8 h5 L' ?( s  c8 ^) q, U天津服装定制
+ N. J+ H: z5 {4 R, `: c& }  f定做西装& X6 U2 C" T+ f
上海西服定做
* W* P# C# |) z' Y1 _西装订做. A, o+ d9 a. _4 k/ P. S* r2 V
海口服装定制. g( z4 ~% L* N1 F6 f2 F
制服装
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-2-11 05:31:55 | 显示全部楼层
做个记号,下次好找!
% x  u/ p# b8 M2 V
8 s$ t# {; {) g% p6 _( t" @
0 E) }3 P/ x$ d7 p  C8 O
# W' c* J+ C' `; @% V2 C0 E0 J0 t# Q4 y6 @8 L: h  r5 ?
! f. @* Z# g# Z( ?. K. I

# c; J* G4 t" d1 w+ b
  P$ t+ ]7 k3 F8 G* |" [# K
+ b$ H4 ~9 h5 l# B4 H1 p9 k+ l1 X6 I  v: i1 }2 q& c. V9 V
* g# W* ]1 ]3 J( F! c5 F- z1 O

" o0 K. O( E* S$ W1 l4 v4 H$ y7 E! B

" v4 g2 `8 K2 g- ]8 y. a防砸鞋
7 d5 G$ ]# P6 g. t! l$ n0 Y( S工衣
: Z1 B1 M2 i. F+ p/ x$ \* f5 G定做工作服厂家
) T* x4 F6 t5 Y. s5 g佛山职业装定制
5 j, N- t1 \+ b* l制服图片( [9 u3 J- u, ?% O' Y
昆明衣服订做- K+ M$ E7 Y- l4 y, Z
北京酒店制服定做9 F$ w1 O) e9 r
深圳西服定做0 M7 b. s0 `* L
烟台反光服制作厂家' n, {, Y- O7 }8 |/ _7 C
工作服图片9 T4 N( Z$ [# ^1 }
西安西服定做
! F+ L3 a' z6 d西服订做
5 T3 w" K$ r* P代驾工服
) R, x- X$ t% ]纯棉文化衫批发+ Z' i& I# r- F# s$ S* J. X( P
泉州工作服定做# G* c; Q% g2 }( C
丝巾定制
  b9 J8 m/ ]( N: A3 j" L5 i+ v# i工作服蓝色
2 S9 @) c6 e5 @, j短袖衬衫1 C6 P2 A$ G" h8 B* l
北京工作服定制厂家2 [+ E" j  ^) X2 g$ [. z
福州西服定制
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-2-11 05:33:41 | 显示全部楼层
看看吧....9 g1 X$ U; V- G5 b5 }/ _
7 j" u1 h" ]* Q5 w! z
$ W( W+ M9 T5 ]. E8 q0 a( l

4 I2 n& I7 B# W& U! @+ F
, w7 j0 h& d% x; d: f) N, p0 h1 H) S

4 N" N9 }4 y* E  S4 T5 N4 T" }2 W& N1 x0 ~4 }, V4 k

( W1 o6 }* v* t; }2 h9 g9 ]1 w% s' S# {7 X
0 p( T2 c- O5 R$ S
6 J+ E9 m4 H; i
* S! V) I2 }' ^+ v4 s! l0 |
9 j) b+ E0 J' E/ n
工衣定制
6 Z! ?" P- e: J2 |0 u# X江阴服装定制9 d3 b8 |7 g# G! F- a. H
保安服订做  c7 n+ u. N, M* p
山西服装厂( D0 U" P  A1 k8 z
石家庄服装厂2 G: `2 ^1 p. \1 T# ?
定做职业装
, s1 Z( j5 i& E7 Y, Z4 k) ]订制工作服
, ~- v, C! m1 Y' t$ P+ U9 r定制西服! X$ E" l: e8 W9 u
厨师服装& r: n: C$ [3 B# n+ p
廊坊服装定制, \- R0 Y- W" B$ i
订做保安服装
, M7 v' `/ y' f4 ?" @工服定做
  {! V9 l% S8 F1 D西安服装定制
3 V* J4 J/ Y3 q文化衫
* T1 X& N7 b7 y& y5 l5 \通化服装定制- h* C  H* E: V6 n. p3 Y
滨州服装定制) D( Y- Q; |* r' V; B! o% m
乌鲁木齐服装厂
: h* |& Y2 W4 ]" U" U) H广州制服定制  w& N/ e/ I. x6 k# ~+ Y7 s
大连服装定制
' t  L( a3 K$ P; D3 [西服定制
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-2-11 05:34:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
6 Q: A- J/ k. X7 R+ d" M5 B+ e& z% _" `% U6 v6 W

: u6 t( U! J& I8 C' p7 {' R" @/ j+ `/ x( J5 |! t( q; c

+ z( K. q! j0 f% b, T$ r; ]% x% W/ ~6 j3 Q/ M. J

+ K0 Z1 |; r# S; {' P& I
8 o5 m0 Y9 G& {* o7 Q5 Z; u" c/ j) b
" e' S" Z+ T2 Y% ]) @. \

0 O' X4 U" x( a. \8 V" v& a: w% U! F: d5 V2 M

2 U( D. f) A8 z% I# R: w
* K) n- K5 ?+ i, n: E3 S保安服订做
& C/ n- k) s& s* O& T职业装生产厂家; T6 y9 o3 U! x& m8 c- S. [
工装上衣  |  d. N2 _" N4 r0 W  S
T恤定做7 p, L5 R* U' l& O* d% s
定制冲锋衣
7 T# J' D' I8 Y4 h* g工作服定做
0 n1 K7 r, l$ `/ k  T+ A定做工作服
) C3 A' \; @$ T0 S& V) C定做工作装% v) H8 g* Q+ X* E! x
工衣定制
9 A4 y) z1 S: Z. k% v) R工作服定制
" Y. Z$ @! Q$ i. i% F# q7 i4 ~! s+ v宁波服装定制1 |: v2 g, Q( U3 f. H: T
定制劳保服装
- e' r: x7 L% i: z3 @1 y% A  p阜新服装定制
* K: P4 b& i$ F& D# ?  n贵阳定做工作服6 f) s! E7 G/ m4 N, l7 \# C
T恤$ G: F4 N+ e* @2 L9 q
上海职业装定做
6 k- W* p/ l% F8 j) E( R职业装厂家
9 d! q1 D, v8 r服装厂' V" p3 Q7 U; x; N. |
定做服装
0 R* O6 t' a6 h) {北京定做工作服
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-2-11 05:51:35 | 显示全部楼层
不看不知道,看了才知道,好帖
& p9 i+ n" f! W% S$ C  E9 X2 K  \5 K' F; _( {% L/ H
' B3 H+ e' c0 \2 t3 [2 [6 d2 C8 u
2 z* f' B! L, l0 u, F+ S" }

5 T) c) @2 B! L$ u
. u3 P) U0 \' y  B; }6 U; x( ?. z5 D0 ^+ d! c: _. S$ H3 @4 u

: U8 r; ?7 ?. o4 T+ U2 |
* N* y+ X/ n" G/ o! P# _
" c. a9 E" B; |7 M8 I& p! i; n8 M& Q3 v
+ T4 ?- p5 T4 c3 i* V' ^
; E+ v* S  ]7 G4 N! b) x' p
" q4 l  w7 C; ~
台州衬衫定做
/ v* G7 D' e" y/ g' f& j7 z定做西服
4 e7 y; @0 V7 B' @: W( w邢台制服定制- T  \( y( L8 d' D$ x( k+ {' c
保洁服制作厂家
& _) {6 p( i- e- [: D1 I银川劳保鞋定做
8 E" \. y2 y6 I  O7 \" ~定做制服
' s0 a) s& U, u2 K4 v# v& b0 x保安服
8 H7 ]- v2 {4 O6 \+ R8 E: l2 Z潍坊T恤定做% X, V" G0 W( _( o; q
劳保工服
* v/ J! x2 U; K' o淄博职业装定制
3 p! c3 }; k% u- t* E! r5 N餐饮工作服定做
3 u) q- C, M: G: l* N7 o; N天翼工作服: |2 N. w- T# @3 {8 r( @/ h
常州制服定做- p' n  [& @! l
女装工服
6 X! s) D( t3 D& a) x裤子定做
. P( {1 @3 s! o* t( \* [( T贵阳工作服批发厂家5 x' ~" s, @* h$ Q! m( `
http://www.xinmeihome.com/gffg/
+ g" B- O9 ^, o4 ]+ X3 L文化衫生产厂家# \5 h, \+ W  t  D
创意工作服
& J5 ~3 \" F0 g. P; a% ~$ w8 q  F马夹定做
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 67

该用户今日未签到

发表于 2018-2-11 08:32:01 | 显示全部楼层
谢谢你啊,好帖子不顶不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

WZQ1397为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|网站地图|小黑屋|手机版|Archiver|证书|1080P电影网高清下载-2018高清720P,1080P电影下载-1080pdy.com ( 上海琦技信息(社会团体)

GMT+8, 2018-2-22 08:56 , Processed in 0.116188 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表